Menu

Klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Bazyl
Oniskiewicz, 17-100 Bielsk Podlaski, ul.Mickiewicza
29, tel 790300936. Moje dane osobowe przetwarzane są
w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że
przysługują mi następujące prawa: prawo żądania
dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz
prawo do przenoszenia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Bazyl Oniskiewicz, 17-100 Bielsk Podlaski,
ul.Mickiewicza 29, tel 790300936. zawartych w
załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym
wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda
jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w załączonych dokumentach
aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby
przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda
jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.