Formularze


Wydanie duplikatu książki kasy POSNET
Informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku, wydanie duplikatu książki kasy musi być poprzedzone zgłoszeniem nabywcy do producenta kas rejestrujących.