Wydanie duplikatu książki kasy POSNET


Informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów

z dnia 14 marca 2013 roku, wydanie duplikatu książki kasy musi być poprzedzone

zgłoszeniem nabywcy do producenta kas rejestrujących.


Załączniki