Metkownice

Metkownice Białystok / Bielsk Podlaski

Metkownice są podstawowym mechanicznym narzędziem do oznaczania towaru, bardzo prostym w użytkowanie a zarazem ekonomicznym. W zależności od modelu metkownicy do wykorzystania jest jeden rząd lub kilka rzędów przeznaczonych do znakowania, np. 8 do 12 cyfr w rzędzie, możliwość oznaczenia daty, ceny, wagi (sybole „zł” i „gr”), różne wielkości cyfr. W metkownicach bardziej rozbudowanych jak np. trzyrzędowa, alfanumeryczna  metkownica BLITZ T111/A1 do dyspozycji mamy 11 cyfr i liter w pierwszym rzędzie, pozostałe 2 rzędy po 11 cyfr, jak również możliwość oznaczenia nazwy, daty, ceny, wagi. Jej mechanizm drukujący wyposażony w metalowe podzespoły, zwiększające wytrzymałość.