Sprzedaż + kasy + księga przych. i rozch. + kadry-płace

Cena: 1230.00 zł (brutto)

Do koszyka

Program Small Business przeznaczony jest do kompleksowej obsługi małych i średnich firm
ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych posiadających urządzenia fiskalne.

Mimo swej wszechstronności program jest łatwy w obsłudze, posiada przyjazną platformę komunikacji z użytkownikiem, a co najważniejsze doskonale sprawdza się w codziennej praktyce. Program
wyposażony jest w szerokie możliwości raportowania, a wśród jego szczególnych cech należy
wymienić dużą elastyczność pozwalającą na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wybrane zalety programu Small Business:  

 • stabilna praca w środowisku Windows (9x, ME, 2000, NT, XP, Vista, Windows7)
 • niewielkie wymagania sprzętowe
 • współpraca z większością urządzeń fiskalnych (kasy, wagi, drukarki, itp.)
 • łatwość wdrożenia i obsługi
 • telefoniczna pomoc techniczna
 • tworzy liczne raporty i analizy
 • obsługuje karty rabatowe
 • eksport/import danych w różnych formatach
 • komunikacja z innymi programami i urządzeniami przez internet
 • łatwa edycja wyglądu dokumentów
 • współpraca z Płatnikiem
 • zaawansowana ochrona bezpieczeństwa danych

Program podstawowy SPRZEDAŻ - możliwości programu:

 1. Prowadzenie sprzedaży w różnych formach (faktury w obrocie krajowym i zagranicznym, paragony,
  WZ, sprzedaż bezrachunkowa, noty obciążeniowe, umowy stałe, raporty z kas fiskalnych, zamówienia od odbiorców). Wystawianie dokumentów sprzedaży w cenach netto i brutto. Możliwość pracy
  w opcji szybkiego wystawiania paragonów.
 2. Wprowadzanie zakupów wg dokumentów w cenach netto i brutto (faktury w obrocie krajowym
  i zagranicznym, faktury rolnicze, PZ, zamówienia)
 3. Rejestr kontrahentów z podziałem na firmy i osoby fizyczne z bieżącym saldem transakcji i płatności.
 4. Możliwość obsługi systemów rabatowych i lojalnościowych z transakcjami pre-paid włącznie.
 5. Gospodarka magazynowa z możliwościa prowadzenia do 100 magazynów, rozszerzona o produkcję
  (przychody i rozchody wewnętrzne, receptury), przesunięcia międzymagazynowe i filialne.
 6. Prowadzenie do 20 kas firmy z rejestrem wpłat i wypłat kasowych (wystawianie KP, KW).
 7. Prowadzenie do 20 banków firmy z rejestrem wpłat i wypłat na konta bankowe, wystawianie
  poleceń przelewów i przekazów bankowych, wczytywanie przelewów z pliku i eksport przelewów
  do systemów bankowych.
 8. Wykaz dłużników i wierzycieli wraz ze szczegółowymi rozliczeniami.
 9. Raporty o szerokim zakresie analizy: ze sprzedaży, zakupów, kasowe, magazynowe, z produkcji,
  techniczne i inne.
 10. Sporządzenie ewidencji VAT.
 11. Inwentaryzacja - protokół różnic, spis towarów z dodatkową możliwością wyszczególnienia
  dostaw, z jakich pochodzą towary, oraz inne ujęcia danych o towarach.
 12. Współpraca z wszystkimi dostępnymi drukarkami fiskalnymi a także z drukarkami zwykłymi,
  drukarkami etykiet, drukarkami kuchennymi.
 13. Współpraca ze skanerami kodów kreskowych z możliwością definiowania kodów wagowych.
 14. Obsługa sprawdzarek cen, wag kalkulacyjnych, inwentaryzatorów, i innych urządzeń.
 15. Możliwość samodzielnego tworzenia wzorów dokumentów, (faktury, rachunku, z dodaniem
  logo firmy itp.) drukowanie polskich znaków na dowolnej drukarce obecnej na naszym rynku,
  drukowanie kodów kreskowych.
 16. Export i import danych w bardzo szerokim zakresie: do i z innych programów, formatu DBF, TXT, EDI, uniwersalnego, urządzeń mobilnych i eksport do sklepu internetowego.
 17. Dostosowanie dostępu do danych i uprawnień do zakresu pracy osób obsługujących.
 18. Możliwość użycia różnych funkcji, narzędzi i raportów serwisowych.

Współpraca z kasami fiskalnymi - działanie modułu

 1. Moduł umożliwia zaprogramowanie kasy fiskalnej towarami z magazynów. Sposób programowania można dowolnie konfigurować.
 2. Informacja o sprzedaży poszczególnych produktów odbierana jest ręcznie lub automatycznie, po ustawieniu odpowiedniej częstotliwości. Na tej podstawie  program uaktualnia stany magazynowe.
 3. Program umożliwia także odbiór informacji o sprzedaży poszczególnych towarów (ilościowo i wartościowo) oraz usuwanie z kas kodów towarów, które użytkownik chce wycofać ze sprzedaży.
 4. Ponadto program śledzi nanoszenie zmian do towarów, pozwalając na wybiórcze wysłanie do kas tylko tych towarów, które zostały zmienione, co znacznie przyśpiesza czas zaprogramowania.

Książka przychodów i rozchodów - działanie modułu:

 1. Automatyczne wypełnianie księgi podatkowej danymi zawartymi w programie, w dokumentach
  przychodowych (faktury, paragony, rachunki, korekty, noty obciążeniowe, różnice kursowe),
  zakupowych i kosztowych oraz z płac pracowników.
 2. Deklaracje i rejestry podatkowe VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, Intrastat, naliczenie
  podatku dochodowego (na podstawie zasad ogólnych PIT-5, na zasadach podatku liniowego
  PIT-5L lub według ryczałtu).
 3. Prowadzenie i rozliczanie ryczałtów samochodowych.
 4. Spis i ewidencja środków trwałych z naliczeniem rat amortyzacji i planem amortyzacji.
 5. Możliwość wysłania deklaracji podatkowych przez e-Deklaracje, wydruku deklaracji na gotowych
  formularzach lub "czystych" kartach.

Kadry i płace - działanie modułu

 1. Moduł kadr i płac umożliwia naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w firmie w
  różnych systemach wynagradzania - płacy zasadniczej, godzinowej, akordowej, prowizyjnej,
  z różnymi dodatkami i potrąceniami oraz według ewidencji czasu pracy.
 2. Dostępne są wzory wielu różnych dokumentów - kwestionariusze osobowe, umowa o pracę,
  świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, odcinek płacowy, zaświadczenie
  o zarobkach, RMUA, karta czasu pracy, która może być wypełniana ręczne lub automatyczne
  według szablonów.
 3. Istnieje pomoc w postaci automatycznego wyliczania wynagrodzenia za czas choroby,
  zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za urlop czy płacy zasadniczej zgodnie z czasem pracy.
 4. Współpraca z programem "Płatnik" umożliwia rozliczanie deklaracji miesięcznych a także
  generowanie i eksport dokumentów ZUA, ZZA, ZIUA.
 5. Program tworzy roczne karty wynagrodzeń i na ich podstawie daje możliwość wystawienia
  PIT-11 lub PIT-40 dla pracowników.
 6. Podatek od wypłaconych wynagrodzeń naliczany jest co miesiąc oraz w ujęciu rocznym
  wraz z deklaracją PIT-4R.
 7. Deklaracje podatkowe można przesłać za pomoca e-Deklaracji, wydrukować na formularzu
  lub na czystej kartce.
 8. Istnieje możliwość kontrolowania stanu urlopów i udzielonych pracownikom urlopów
  wypoczynkowych.
 9. Tworzona jest historia rozliczeń z pracownikiem, z  wyliczaniem średniego wynagrodzenia
  za zadany okres.
 10. Program umożliwia również stworzenie różnych raportów i zestawień z danych płacowych,
  potrzebnych w księgowości.