Przepisy prawne


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. Nr 257, poz. 1733).
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (zawierająca w artykule 19 zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, m. in. w wysokości i przyporządkowaniu stawek podatku od towarów i usług).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246 poz.1649).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity na dzień 28.06.2011r.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r.w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, ktorym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 252, poz. 1694).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 czerwca 2002 r.w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. (Dz. U. 99 z dnia 4 lipca 2002 r., poz. 894)uwzględnia zmiany wprowadzone przez
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 kwietnia 2009 r.w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r.
USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.Ustawa określa: zasady i tryb kształtowania cen towarów i usług, sposoby informowania o charakterystyce jakościowej oraz o cenach oferowanych towarów i usług