Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz
sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.
(Dz. U. 99 z dnia 4 lipca 2002 r., poz. 894)

uwzględnia zmiany wprowadzone przez


Załączniki