Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług.


Załączniki