Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i usług.


Załączniki