Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
(Dz.U. nr 246 poz.1649).


Załączniki