Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, ktorym
muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 252, poz. 1694).


Załączniki