Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie
odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
(Dz.U. Nr 257, poz. 1733).


Załączniki