Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać
kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.


Załączniki