Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.


Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(zawierająca w artykule 19 zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług,
m. in. w wysokości i przyporządkowaniu stawek podatku od towarów i usług).


Załączniki