Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.


Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity na dzień 28.06.2011r.)


Załączniki