Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r.


USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach.
Ustawa określa:

  1. zasady i tryb kształtowania cen towarów i usług,
  2. sposoby informowania o charakterystyce jakościowej oraz o cenach
    oferowanych towarów i usług

Załączniki