Waga ELZAB Prima

Cena: 980.00 zł (brutto)

Do koszyka
  • Obciążenie maksymalne:: 15 kg
  • Obciążenie minimalne:: 100 g
  • Wymiary użytkowe szalki:: 319 x 254 mm
  • Wymiary zewnętrzne:: 319 x 307 x 78 mm
  • Ciężar wagi:: 3,9 kg

Charakterystyka ogólna
Waga ELZAB Prima jest przeznaczona do współpracy z kasami fiskalnymi firmy ELZAB S.A. oraz
z innymi kasami i urządzeniami wyposażonymi w interfejs szeregowy, w tym z drukarką ELZAB Eta.
Może pracować również jako samodzielna waga ogólnego przeznaczenia. Przy pracy z kasami ELZAB Alfa,
ELZAB Delta i ELZAB Jota nie ma potrzeby stosowania zasilania zewnętrznego. Waga ELZAB Prima posiada
programowo definiowalny format protokołu komunikacyjnego, pozwalający na bezkonfliktową pracę
z dowolnym istniejącym lub nowym typem kasy.

Waga ELZAB Prima jest wyposażona w trzy klawisze służące do:

  • włączania i wyłączania tary
  • zerowania wagi
  • przesyłania wyniku ważenia do kasy
  • programowania parametrów pracy wagi

Włączenie funkcji tary sygnalizowane jest wskaźnikiem TARA. Wyłączenie tej funkcji odbywa się
automatycznie po zważeniu towaru lub może nastąpić ręcznie,
po wcześniejszym zaprogramowaniu takiej opcji.


Waga ELZAB Prima posiada dwukierunkową komunikację szeregową, która umożliwia inicjowanie
przez interfejs odczytywania masy oraz wybór i programowanie parametrów pracy wagi.
Wynik ważenia może być także przesyłany z wagi po naciśnięciu klawisza, automatycznie
po zważeniu towaru lub w sposób ciągły.


Przeznaczenie i zastosowanie:
Waga ELZAB Prima znajduje zastosowanie w placówkach handlowych różnej wielkości, począwszy
od targowisk lub bazarów, małych sklepów, poprzez średnie i na dużych obiektach kończąc - w
zależności od intensywności procesów ważenia towarów na danym stoisku. Waga ELZAB Prima ma
zastosowanie w magazynach i hurtowniach oraz zakładach produkcyjnych i przetwórstwa żywnościowego
różnych branż, jak i w gastronomii.


Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi:
Waga ELZAB Prima posiada interfejs komunikacyjny RS232C i może współpracować z różnymi kasami fiskalnymi,
terminalami POS oraz innymi urządzeniami peryferyjnymi. Automatyczne przesyłanie przez wagę wyniku
ważenia eliminuje błędy jego ręcznego wprowadzania. Wynik ważenia może być przesyłany w wyniku
naciśnięcia odpowiedniego klawisza wagi, kasy, terminala POS, albo automatycznie lub w sposób ciągły.