Zmiana serwisu

Zasady składania wniosków o zmianę serwisu kas rejestrujących.


ZMIANA SERWISU TORELL- SHARP
Informujemy, że wniosek o zmianę dotychczasowego serwisu kasy fiskalnej należy składać zgodnie z zasadami poniżej: Pobierz  WNIOSEK PODATNIKA (ZAŁĄCZNIK POWYŻEJ ) [155,83 kB] o przekazanie serwisu kasy fiskalnej. Dokładnie zapoznaj się z treścią dokumentu, a wypełniony wniosek wyślij na adres: TORELL Sp.J., 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Westerplatte 5 lub faxem: +58 773 9925 lub e-mail: magdalena.obarska@torell.pl Ostateczne rozpatrzenie wniosku nastąpi po wniesieniu przez użytkownika kasy fiskalnej opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł netto za każde urządzenie na konto firmy: TORELL Sp.J.: Bank PeKaO S.A., V O/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4498 8586, za które zostanie wystawiona faktura VAT. Firma…
ZMIANA SERWISU POSNET
Warunki zmiany serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kas rejestrujących POSNET 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 212, poz. 1338). Zmiana obsługi serwisowej kasy nie wynikająca z naruszenia zasad jego prowadzenia może być dokonana na wniosek podatnika za zgodą producenta (...). O dokonanej zmianie producent zawiadamia właściwy urząd skarbowy w terminie 7 dni od jej dokonania. 2. Użytkownik kasy rejestrującej ma prawo wystąpić do producenta z wnioskiem o zmianę placówki serwisowej w przypadku nie przestrzegania przez serwis [...]
ZMIANA SERWISU ELZAB
Formularz wniosku podatnika o zmianę obsługi serwisowej kasy rejestrującej ELZAB. Zasady przekazywania serwisu urządzeń rejestrujących w ELZAB SA.