ZMIANA SERWISU TORELL- SHARP


Informujemy, że wniosek o zmianę dotychczasowego serwisu kasy fiskalnej należy składać zgodnie z zasadami poniżej:

  1. Pobierz  WNIOSEK PODATNIKA (ZAŁĄCZNIK POWYŻEJ ) [155,83 kB] o przekazanie serwisu kasy fiskalnej.
  2. Dokładnie zapoznaj się z treścią dokumentu, a wypełniony wniosek wyślij na adres: TORELL Sp.J., 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Westerplatte 5 lub faxem: +58 773 9925 lub e-mail: magdalena.obarska@torell.pl
  3. Ostateczne rozpatrzenie wniosku nastąpi po wniesieniu przez użytkownika kasy fiskalnej opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł netto za każde urządzenie na konto firmy: TORELL Sp.J.: Bank PeKaO S.A., V O/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4498 8586, za które zostanie wystawiona faktura VAT.
  4. Firma TORELL Sp.J. zastrzega sobie prawo do zmiany firmy obsługującej serwis kas fiskalnych.

Uwaga: Powyższa procedura dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy Klient składa wniosek zgodnie z §11.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. (Dz. U. 108 z 02-07-17 poz. 948). W pozostałych przypadkach zmiany serwisu, wszystkie zasady stosowane wcześniej przez TORELL w sieci serwisowej zachowują moc.


Załączniki