Menu

Poradnik klienta

Strona www.lboelektronik.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – www.cokprm.gov.pl . Elektroniczna wersja tych wydawnictw ukazująca się na naszej stronie może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.