Menu

Formularze

Formularz „Zgłoszenie kasy przez podatnika”
Formularz „Zgłoszenie przez prowadzącego serwis kas fiskalizacji kasy”
Wydanie duplikatu książki kasy POSNET

Informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku, wydanie duplikatu książki kasy musi być poprzedzone zgłoszeniem nabywcy do producenta kas rejestrujących.